Är du en sökare?

Är du beredd att lära känna dig själv bättre?
Önskar du verka i en trygg och tillitsfull gemenskap? Logen S:t Henrik vill vara ett varmt och öppet forum för mänsklig tillväxt till nytta och glädje för den enskilda individen lika väl som för mänskligheten i stort.

En accepterande, diskuterande och respekterande stämning tillåter var och en att vara sig själv och växa i visdom, styrka och skönhet.

 

Med rötter i de gamla mysterierna har dagens frimureri närmast utvecklats ur de medeltida katedralbyggarnas system. Trots att grunden är gammal lever mureriet intensivt i nuet. Ritualer och gradindelning är centrala element i frimureriet.

Logearbetet är fritt från religiösa eller filosofiska dogmer. Du kan tillhöra vilket trossamfund som helst eller inget alls, men du bör erkänna en kraft mäktigare än människan.

 

Mottot för vår verksamhet är:

Frihet, Jämlikhet och Broderskap

Page updated 03-10-2016